Avís legal

Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Restaurante Doña Matilda, S.L. informa de que és titular del website www.restaurantmatilda.com.

D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, Restaurante Doña Matilda, S.L. informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és Restaurante Doña Matilda, S.L., amb CIF B62058722 i domicili social al C. Plana de l'Hospital 7, 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), inscrita en el Registre Mercantil en el tom 36311, foli 90, fulla B284519, inscripció 6. Pot contactar amb nosaltres electrònicament mitjançant el següent formulari.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús per les websites de Restaurante Doña Matilda, S.L. confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines de Restaurante Doña Matilda, S.L., totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Les pàgines web de Restaurante Doña Matilda, S.L. proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de les websites. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per Restaurante Doña Matilda, S.L. per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.
  • L’ús de la informació, serveis i dades oferts per Restaurante Doña Matilda, S.L. contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites.

Política d’enllaços i exencions de responsabilitat

Restaurante Doña Matilda, S.L. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en les seves websites i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Restaurante Doña Matilda, S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de les seves websites, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, Restaurante Doña Matilda, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

Restaurante Doña Matilda, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut de les seves websites. Tant en el que fa referència als continguts de les websites, com en les condicions d’ús de les mateixes o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de les seves websites, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Reserva de cookies

Restaurante Doña Matilda, S.L. es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, Restaurante Doña Matilda, S.L. informa que les cookies s’associen l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari.

L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal•lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a les websites de Restaurante Doña Matilda, S.L. no serè preceptiva la instal·lació de cookies.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Restaurante Doña Matilda, S.L. informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Restaurante Doña Matilda, S.L., amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, Restaurante Doña Matilda, S.L. informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: C. Plana de l'Hospital 7, 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual e industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a Restaurante Doña Matilda, S.L. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest campo, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits por Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de Restaurante Doña Matilda, S.L..

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Restaurante Doña Matilda, S.L. es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i Restaurante Doña Matilda, S.L. es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i Restaurante Doña Matilda, S.L., els jutjats o tribunals propis de la localitat de Sant Cugat (Barcelona).

Anaconda Group | Desarrollos web con Drupal